காமன்வெல்த் உறுப்பு நாடுகள்

'காமன்வெல்த்'  (Commonwealth) என்பது 54 சுதந்திர, இறையாண்மை வாய்ந்த  நாடுகளைக் கொண்ட ஒரு  தன்னார்வ கூட்டமைப்பாகும். காமன்வெல்த் முதன் முதலில் 1931-ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அப்போது அது 'பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த்' என அழைக்கப்பட்டது. இங்கிலாந்து, கனடா, நியூஸிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா, the Irish Free State, Dominion of New Foundland  ஆகியவை முதல் உறுப்பு நாடுகளாகும். 1949-ஆம் ஆண்டு  செய்யப்பட்ட இலண்டன் பிரகடனத்தின்கீழ் புதிய காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பு  நிறுவப்பட்டது. காமன்வெல்த் உறுப்பு நாடுகளில்  பெரும்பாலானவை முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் காலனிகள் (குடியேற்ற நாடுகள்)  அல்லது அவற்றின் சார்பு நாடுகளாகும் (dependencies). இரண்டாவது எலிசபெத் அரசியார் இந்தக் கூட்டமைப்பின் தலைவராவார். இதன் தலைமையகம் இலண்டனில் அமைந்துள்ளது. பல்வேறு அரசியல், பொருளாதார, சமூகப் பின்புலன்களையுடைய  நாடுகளை உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட இந்தக் கூட்டமைப்பு, சிங்கப்பூர் காமன்வெல்த் பிரகடனத்தில் (1971)குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மக்களாட்சி மலர ஊக்குவித்தல், மனித உரிமைகளைப் பேணுதல், சட்டநீதி, தடையிலா வாணிகம்,  நல்லாட்சி, தனிமனித உரிமை,  பன்னாட்டு உறவுகள், உலக அமைதி ஆகிய விழுமங்கள் மற்றும்  நோக்கங்கள்   அடிப்படையில் தனது செயல்திட்டங்களையும் கூட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறது. 

உறுப்பு நாடுகளில் மூன்று ஐரோப்பாவிலும், 13 வட, தென் அமெரிக்கா, கரீபியன் பகுதியிலும்,  19 ஆப்பிரிக்காவிலும், எட்டு ஆசியாவிலும், 11 ஓசானியாவிலும்  உள்ளன. இவற்றில் 16 நாடுகள் எலிசபெத் அரசியாரைத்  தங்கள் நாட்டின் தலைவராகக் கொண்டுள்ளன. ஐந்து நாடுகள் முடியாட்சி (மன்னராட்சி) நாடுகள் (புருணை, லெசோதோ, மலேசியா, சுவாஸிலண்ட்); மற்றவை குடியரசுகள்.  உலகின் பெரிய நாடுகளில் சிலவும், சிறிய, செல்வமிக்க, ஏழ்மை நாடுகளும் காமளவெல்த் கூட்டமைப்பில் உறுப்பியம் பெற்றுள்ளன. இந்தக் கூட்டமைப்பின்  உறுப்பு நாடுகளில் எல்லா இனங்களையும் சமயங்களையும் சார்ந்த  ஏறத்தாழ 2 பில்லியன் குடிமக்கள் வாழ்கின்றனர். அவர்களுள் 50 விழுக்காட்டிற்கு மேற்பட்டவர்கள் 25 வயதினர் அல்லது அதற்கும் குறைவான வயதினர்.

காமன்வெல்த் உறுப்பு நாடுகளையும் அவை உறுப்பியம் பெற்ற நாளையும் கீழ்க்கண்டப்   பட்டியலில் காணலாம்.

நாடு

உறுப்பியம் பெற்ற நாள்

கண்டம்

அன்டிகுவா & பார்பியூடா

1 நவம்பர் 1981

வட அமெரிக்கா

ஆஸ்திரேலியா 11 டிசம்பர் 1931 ஓசானியா

பகாமாஸ்

10 ஜூலை 1973 வட அமெரிக்கா

பங்களாதேஷ்

18 ஏப்ரல் 1972 ஆசியா
பார்பேடாஸ்  30 நவம்பர் 1966 வட அமெரிக்கா
பெலீஸ் 21 செப்டம்பர் 1981 வட அமெரிக்கா
போட்சுவானா 30 செப்டம்பர் 1966 ஆப்பிரிக்கா
புருணை 1 ஜனவரி 1984 ஆசியா
கமரூன் 13 நவம்பர் 1995 ஆப்பிரிக்கா
கனடா 11 டிசம்பர் 1931 வட அமெரிக்கா
சைப்ரஸ் 13 மார்ச் 1961 ஐரோப்பா
டோமினிக்கா 3 நவம்பர் 1978 வட அமெரிக்கா
பிஜி (Fiji) 10 அக்டோபர் 1970 (2006-ஆம் ஆண்டு பிஜியில் நடந்த இராணுவப் புரட்சி காரணமாக அதே ஆண்டு இந்நாடு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது) ஓசானியா
காம்பியா 18 பிப்ரவரி 1965 ஆப்பிரிக்கா
கானா  6 மார்ச் 1957 ஆப்பிரிக்கா
கிரெனேடா 7 பிப்ரவரி 1974 வட அமெரிக்கா
கயானா 26 மே 1966 தென் அமெரிக்கா
இந்தியா 15 ஆகஸ்ட் 1947 ஆசியா
ஜமெய்க்கா 6 ஆகஸ்ட் 1962 வட அமெரிக்கா
கென்யா 12 டிசம்பர் 1963 ஆப்பிரிக்கா
கிரிபாஸ் 12 ஜூலை 1979 ஓசானியா
லெசோத்தோ 4 அக்டோபர் 1966 ஆப்பிரிக்கா
மலாவி 6 ஜூலை 1964 ஆப்பிரிக்கா
மலேசியா 31 ஆகஸ்ட் 1957 ஆசியா

          

மால்டிவ்ஸ்

9 ஜூலை 1982 ஆசியா
மால்ட்டா 21 செப்டம்பர் 1964 ஐரோப்பா
மொரிஷியஸ் 12 மார்ச் 1968 ஆப்பிரிக்கா
மொஸாம்பிக் 13 நவம்பர் 1995 ஆப்பிரிக்கா
நமிபியா 21 மார்ச் 1990 ஆப்பிரிக்கா
நவூரு 1 நவம்பர் 1968 ஆப்பிரிக்கா
நியூஸிலாந்து 11 டிசம்பர் 1931 ஓசானியா
நைஜீரியா 1 அக்டோபர் 1960 ஆப்பிரிக்கா
பாக்கிஸ்தான் 15 ஆகஸ்ட் 1947 ஆசியா
பாப்யூவா நியூகினி 16 செப்டம்பர் 1975 ஓசானியா
ருவண்டா 29 நஙவம்பர் 2009 ஆப்பிரிக்கா
செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் 19 செப்டம்பர் 1983 வட அமெரிக்கா
செயின்ட் லூசியா 22 பிப்ரவரி 1979 வட அமெரிக்கா
செயின்ட் வின்சென்ட் & கிரனடின்ஸ் 27 அக்கடோபர் 1979 வட அமெரிக்கா
சமோவா 28 ஆகஸ்ட் 1970 வட அமெரிக்கா
சேஷெல்ஸ் 29 ஜூன் 1970 ஆப்பிரிக்கா
சியாரா லியோன் 27 ஏப்ரல் 1961 ஆப்பிரிக்கா
சிங்கப்பூர் 9 ஆகஸ்ட் 1966 ஆசியா
சாலமன் தீவுகள் 7 ஜூலை 1978 ஓசானியா
தென் ஆப்பிரிக்கா 11 டிசம்பர் 1931 ஆப்பிரிக்கா
ஸ்ரீலங்கா 4 பிப்ரவரி 1948 ஆசியா
சுவாஸிலாந்து 6 செப்டம்பர் 1968 ஆப்பிரிக்கா
டான்ஜெனியா 26 ஏப்ரல் 1964 ஆப்பிரிக்கா
டோங்கா 4 ஜூன் 1970 ஓசானியா
டிரினிடாட் & டொபேகோ 31 ஆகஸ்ட் 1962 தென் அமெரிக்கா
துவாலு 1 அக்டோபர் 1978 ஓசானியா
உகாண்டா 9 அக்டோபர் 1962 ஆப்பிரிக்கா
இங்கிலாந்து 11 டிசம்பர் 1931 ஐரோப்பா
வனுவாட்டு 30 ஜூலை 1980 ஓசானியா
ஸாம்பியா 24 அக்டோபர் 1964 ஆப்பிரிக்கா

ஆதாரம்:  www.royal.gov.uk  ; https://en.wikipedia.org