முன்னாள் தமிழக முதல்வரின் இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழா அடுத்த மாதம் நடைபெறும் என்று இந்நாள் முதல்வர் பழனி அறிவித்துள்ளார்.