தமிழக முன்னாள் முதல்வரின் இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழா அடுத்த மாதம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

       பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்படுகின்றனர்.